за нас екипът референции контакти
шофьорски курсове
център за професионално обучение
 
Начало - Наредба 41

Карта на водача

НАРЕДБА 41 от 04.08.2008 г. (Издадена от Министерството на транспорта Обн. ДВ. бр.73 от 19 Август 2008 г.) се издава на основание чл. 7б, ал. 5 и чл. 7г, ал. 4 от Закона за автомобилните превози и въвежда изискванията на Директива 2003/59/ЕО на Европейския парламент.

Тази карта е задължителна за всички водачи на територията на Европейския съюз, които управляват МПС от кат. С1; С1+Е; С; С+Е;  D1;  D1+E;  D;  D+E, както и тези които извършват обществен превоз или превоз за собствена сметка.

Обучение

Обучението се състои от две части Теоретична и Практическа част. Има два вида обучение:

НАЧАЛНО ОБУЧЕНИЕ

 1. На начално обучение подлежат всички водачи които са придобили съответната категория както следва:
  С; С+Е- след 10.09.2009 г.
  D; D+Е- след 10.09.2008 г.
  (след завършване на курса кандидатите полагат изпит, който се състои от тест, отворени въпроси и решаване на два казуса)


ПЕРИОДИЧНО ОБУЧЕНИЕ
 1. На периодично обучение подлежат всички водачи, които са придобили съответната категория както следва:
  С; С+Е- преди 10.09.2009 г.
  D; D+Е- преди 10.09.2008 г.
  (след завършване на курса кандидатите не полагат изпит

КАРТА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ВОДАЧ НА МПС
(DRIVER QUALIFICATION CARD)

Обучението и картата която е издадена от съответната „Регионална Дирекция-ДАИ” имат валидност 5 години от датата на завършване на съответния курс. При подновяването и всички водачи подлежат на периодично обучение. След приключване на обучението Учебния център издава Удостоверение за преминат курс. Копие на това удостоверение и заявление по образец се подават в съответната Регионална Дирекция (ДАИ – по адресна регистрация), след което изчакват изработката на самата карта.
 
© 2008 Copyright: РЕЯ ЕООД
© 2008 Web Design: Gorko Design
Наредба 41
център за професионално обучение
изпити
категории
автопарк
цени