за нас екипът референции контакти
шофьорски курсове
център за професионално обучение
 
Начало - Категории
  • За определяне на правоспособността на водачите, моторните превозни средства се делят на следните категории:
категория описание на категорията
M

Мотопеди - дву- или триколесни пътни превозни средства, които имат двигател с работен обем до 50 куб. см. и чиято конструктивно-максимална скорост не надвишава 45 км./час.

A1

Мотоциклети с работен обем на двигателя не повече от 125 куб. см. и с максимална мощност не повече от 11 kW.

A

Мотоциклети - двуколесни пътни превозни средства с кош или без кош, които имат двигател с работен обем над 50 куб. см. Към мотоциклетите се приравняват и моторните превозни средства с три колела, чиято маса без товар не надвишава 400 кг., както и двуколесните пътни превозни средства, които имат двигател с работен обем до 50 куб. см. и чиято конструктивно-максимална скорост надвишава 45 км./час.

B

Автомобили, чиято допустимо максимална маса не надвишава 3500 кг. и броят на местата им за сядане, без мястото на водача, не превишава 8, към тях може да се прикачва ремарке с допустима максимална маса не повече от 750 кг. Допустимата максимална маса на състава не надвишава 3500 кг. Допустимата максимална маса на ремаркето не може да надвишава масата без товар на теглещото превозно средство.

B + E

Състав от пътни превозни средства с теглещо моторно превозно средство от категория В и ремарке, когато: а) допустимата максимална маса на ремаркето надвишава 750 кг; б) допустимата максимална маса на ремаркето надвишава масата без товар на теглещото превозно средство.

C

Товарни автомобили, чиято допустима максимална маса надвишава 3500 кг.; към тях може да се прикачва ремарке с допустима максимална маса не повече от 750 кг.

C + E

Състав от пътни превозни средства с теглещо моторно превозно средство от категория С и ремарке с допустима максимална маса над 750 кг.

D

Автомобили, с изключение на тролейбусите, предназначени за превоз на пътници, с над 8 места за сядане, без мястото на водача; към тях може да се прикачва ремарке с допустима максимална маса не повече от 750 кг.; към тази категория се отнасят и съчленените автобуси; прикачването на ремарке към тях е забранено.

 
© 2008 Copyright: РЕЯ ЕООД
© 2008 Web Design: Gorko Design
Наредба 41
център за професионално обучение
изпити
категории
автопарк
цени