за нас екипът референции контакти
шофьорски курсове
център за професионално обучение
 
Начало - Изпити
  • Изпити и начин на провеждане

категория форма на изпита
Mтеория
A1теория + управление на учебна площадка
Aс категория B - управление на учебна площадка; без категория B - теория + управление на уч. площадка
Bтеория + управление в населено място
B + Eуправление на учебна площадка и в населено място
Cтеория + управление в населено място
C + Eтеория + управление на учебна площадка и в населено място
Dтеория + управление в населено място
възстановяване на точки, отнети от КАТлекции по безопастност
 
 
 

Изтеглете файл с изпитните дати или вижте списъка тук.

 
© 2008 Copyright: РЕЯ ЕООД
© 2008 Web Design: Gorko Design
Наредба 41
център за професионално обучение
изпити
категории
автопарк
цени